. , , , ,
http://www.smolyanova-sakh.ru/
: 741.-

: 1995 - 1997
:
:

2.

: 1998 - 2003
:
:
:
/: