https://smolyanova-sakh.ru/
: 5


1.      

 

 

..

2.      

 

 

3.      

 

 

( )

4.      

 

 

5.      

 

 

 

(/),

6.      

 

 

40

7.      

( .),

 

: , - , , , .

: , , , , .

8.      

 

( )

 

. , .

9.      

 

. « ».

, . . 3 (, , , «»)

. : . , 2 , , .

, , .

, ( ), , , , ( ), , , .

.

10.   

 

, . ? .

. 1 (3 ) , . 2 (), 3 ( ), 4 ( ).

. , 2 , , .

, , .

, ( ), , , , ( ), , , .

, , .

.

. , .

, .

11.   

( )

 

, , , .

12.   

 

. «» , . : 1. , 2. , «» .

.

.

 

 

 

: