.
http://www.smolyanova-sakh.ru/
: 87


2015-2016 .

.

 

  1. . - ..

 

1. ..

2. . .

3. ..

4. ..

5. . II

6. ..

7. ..

8. ..

9. .

10. ..

11. ..

12. ..

13. ..

14. ..

15. . ., . ., . . . . . 1 . . – .,  , 2009.

16. . ., . ., . . . . . 2 . . – .,  , 2009.

17.   . ., . ., . . . . . 3 . . – .,  , 2009.

18. . ., . ., . . . . . 3 . . – .,  , 2009.

19. .., .., .. : 5 / . .. – ., , 2008.

20.   .., .., .. : 6 / . .. – ., , 2008.

21. .., .., .. : 7 / . .. – ., , 2009.

22. . . . 1 . . – ., , 2009.

23. . . . 2 . . – ., , 2009.

24. . . . 3 . . – ., , 2009.

25. . . . 4 . . – ., , 2009.

26.  ..

27. ..

29. 5-7

30. . 5-7

 

 

 

 

/

 

 

1

1-7

 

2

 

3

 

4

,

 

5

 

6

 

7

 

 

2.

 

 

,

.

1

. .., ..

1

2

. .., .., ..

1

3

. .., ..

1

4

. , .

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

-

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

(, )

2

     

 

 

 

3.  « »

1

..

2

  ( , , , , )

..

3

(3-4 )

..

4

(20 /)

..

 

: